Krzysztof Kuc skazany !

7d3f0b60a13d94fa26b8f51532372a70[1]Po długim i nieudolnie prowadzonym postępowaniu doczekaliśmy się w końcu skazania oszusta-recydywisty. Kopię wyroku w formacie pdf zamieszczamy na dole. Niestety, wydano go bez sporządzania uzasadnienia, więc nie wiemy, jakimi przesłankami kierował się orzekający w sprawie, sędzia Piotr Markowski, który na mocy art.286. § 1 mógł zabezpieczyć społeczeństwo przed złodziejem na 8 lat a tymczasem zdecydował się umożliwić mu  powrót do przestępczego procederu aż o 4,5 roku wcześniej. Biorąc pod uwagę bogatą przeszłość kryminalną skazanego trudno się chyba spodziewać, że po opuszczeniu zakładu karnego w wieku prawie 45 lat, zacznie on po raz pierwszy w życiu uczciwie zarabiać i zwróci pieniądze osobom, które okradł.

Kopia wyroku w formacie PDF

Dla zobrazowania specyfiki białostockiego sądownictwa warto przytoczyć fakt, że za oszustwo na łączną kwotę 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych) na szkodę osób z rodziny znanego białostockiego adwokata Jana Chojnowskiego sprawca został skazany na rok pozbawienia wolności .

Kopię wyroku można przeczytać tu: wyrok

Z ostatniej chwili

Otrzymaliśmy od Państwa informację, że na stronie pojawiały się komentarze ukazujące Krzysztofa K. w pozytywnym świetle. Zazwyczaj podpisane kobiecymi imionami. Zwrócono się do nas z prośbą o sprawdzenie ich autentyczności. Podejrzenia czytelników okazały się słuszne. Wszystkie te posty wysłane zostały z tego samego komputera z systemem operacyjnym Windows XP, łączącego się z internetem za pośrednictwem internetu mobilnego z sieci Play, pracującego w rozdzielczości 1024×768, z przeglądarki Internet Explorer 8. Udało nam się ustalić, że sprzętem tym posługuje się Krzysztof. K.

W związku z zaistniałą sytuacją informujemy, że od tej pory wszelkie tego typu wpisy będą zamieszczane dopiero po weryfikacji autora i podanych przez niego faktów, potwierdzających dobre intencje sprawcy. Z materiału dowodowego zgromadzonego do tej pory przez prokuraturę, jak też z informacji od Państwa jednoznacznie wynika, że sprawca jest prymitywnym oszustem-recydywistą pozbawionym jakichkolwiek zasad moralnych a przy tym notorycznym kłamcą. O stopniu degeneracji moralnej sprawcy świadczy fakt, że z premedytacją dokonywał oszustw nawet na szkodę bezrobotnej matki samotnie wychowującej dziecko, własnej rodziny a nawet osób, które w przeszłości udzielały mu pomocy, gdy znajdował się w trudnych sytuacjach życiowych.

Rozprawa Krzysztofa Kuca i Wojciecha Czupryńskiego wyznaczona została na 18-go września 2013, na godzinę 09:00. Odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103

Jeżeli ktoś będzie na rozprawie, to prosimy o informacje, czy Kuc się stawił i jaki zapadł wyrok.

Zatrzymany został oszust-recydywista, Krzysztof Kuc !


W dniu 6 kwietnia 2011r w Poznaniu zatrzymany został poszukiwany od dłuższego czasu przez policję całego kraju groźny oszust, Krzysztof Kuc (syn Tadeusza i Janiny zd. Jodczyk, urodzony w Białymstoku dnia 05-10-1972, PESEL 72100505130, dow.os. nr: ANZ 034849, wydany 17.01.2008 przez Prezydenta Miasta Białystok, zameldowany ul. Waryńskiego 3/5 m.1; 15-460 Białystok).

UWAGA ! Krzysztof Kuc został decyzją sądu zwolniony z aresztu. Od kwietnia 2012 przebywa na wolności i kontynuuje przestępczy proceder!

Wraz z nim aresztowano jego wspólnika, Wojciecha Cz. Obaj zatrzymani posiadają bogatą przeszłość kryminalną. Wojciech Stanisław Czupryński (zam. w Białymstoku, ul. Zamenhofa) w przeszłości skazany był na karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem, natomiast Krzysztof K. odbywał karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Białymstoku za fałszerstwa, oraz za udział w grupie przestępczej. (Sąd zgodził się wówczas na nadzwyczajne złagodzenia kary, ponieważ dzięki jego współpracy z organami ścigania udało się ująć pozostałych członków gangu. W trakcie pobytu w areszcie Kuc przekazał organom ścigania informacje zdobyte od współwięźniów, które pozwoliły zatrzymać przedstawicieli świata przestępczego z Warszawy i Białegostoku).

Bezpośrednim powodem zatrzymania Kuca w kwietniu 2011roku były oszustwa dokonywane za pośrednictwem portalu Allegro. W trakcie trwającego ponad rok postępowania prokuratorskiego ustalono, że ofiarą oszusta padły co najmniej 33 osoby, którym skradł łącznie ponad 200 tys zł.

Jego działalność przestępcza miała jednak znacznie szerszy zasięg. Krzysztof K. doprowadził szereg innych osób do utraty mienia o wartości od kilku do kilkuset tys. zł. Łączna kwota wyłudzeń szacowana jest od 0,5 do 1 mln zł.

Obecne działania organów wymiaru “sprawiedliwości”, zwłaszcza białostockiej prokuratury, która pomimo posiadania niezbitych dowodów na popełnienie co najmniej 33 przestępstw nie była w stanie w ciągu roku przedstawić Kucowi aktu oskarżenia, doprowadziły do tego, że sąd nie zgodził się na dalsze przedłużanie aresztu tymczasowego. W efekcie od kwietnia 2012 przebywa on na wolności dokonując kolejnych oszustw w dokładnie ten sam sposób, co poprzednio (wyłudzenia z cudzych kont Allegro). Trudno zrozumieć, dlaczego instytucje, powołane do zwalczania przestępczości stwarzają seryjnemu oszustowi dogodne warunki do kontynuowania procederu, ale jedyne, co w tej sytuacji możemy zrobić, to ostrzeżenie potencjalnych ofiar. Prosimy o rozpropagowanie tej strony wśród znajomych, zwłaszcza korzystających z Allegro.

Prosimy też o kontakt wszystkie osoby, które padły ofiarą Kuca, posiadają informacje mogące pomóc w jego skazaniu, albo dysponują zdjęciami przestępcy. W internecie udało nam się znaleźć tylko jedno jego zdjęcie i żadnych innych danych, bo we wszystkich doniesieniach prasowych występuje bez nazwiska (jako „Krzysztof K.”). Z tego powodu osoby próbujące weryfikować jego wiarygodność za pomocą internetu nie są w stanie dotrzeć do jakichkolwiek informacji mogących budzić podejrzenia!

Za pomoc w wymierzeniu Kucowi sprawiedliwości przewidziana jest wysoka nagroda ufundowana przez osoby pokrzywdzone ! Szczegóły na prv.